PRIVACY POLICY

Naudodamiesi šia el. parduotuve www.hulkfitnessclub.com, t. y. sukurdami Paskyrą ir / arba pirkdami joje parduodamas prekes be registracijos, patikite mums savo asmeninę informaciją. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame saugoti pateiktus Asmens duomenis, kurie reikalingi sėkmingai pristatyti šioje el. parduotuvėje įsigytas prekes. Toliau išdėstyta informacija padės suprasti, kokius duomenis ir kodėl juos renkame. 1. Pagrindinės sąvokos. 1.1. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Pirkėjams naudojantis šia El. parduotuve; 1.2. Elektroninė parduotuvė (toliau – El. parduotuvė) – ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.hulkfitnessclub.com. 1.3. Pardavėjas – MB „Agrupus”, adresas Vilkpėdės g. 20A, LT-03151 Vilnius, juridinio asmens kodas: 306370123, PVM mokėtojo kodas: LT100016238212, el. paštas: info@hulkfitnessclub.com. 1.4. Pirkėjas – asmuo, kuris perka arba užsisako prekių El. parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas. 1.5. Vartotojas (Klientas) – kiekvienas El. parduotuve besinaudojantis fizinis ar juridinis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis įsigyja prekių (yra Pirkėjas), užsiregistruoja sukurdamas paskyrą, perka be registracijos ar neatlieka pirkimo veiksmų (vykdo užklausą ar rašo komentarus). 1.6. Paskyra – Vartotojo laisva valia sukurta sritis sistemoje, kurioje savo noru pateikia sėkmingai registracijai reikalingus Asmens duomenis ir sutinka su pateiktų Asmens duomenų tvarkymu. 1.7. Asmens duomenys – Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos jis pateikia registruodamasis arba užsakydamas prekes El. parduotuvėje neatlikdamas registracijos veiksmų, tačiau suveda duomenis sėkmingam prekių užsakymui ir pristatymui. 1.8. Tiesioginė rinkodara – visos veiklos, kurios įgalina El. parduotuvės Pardavėją siūlyti paslaugas arba perduoti bet kurias kitas žinias Vartotojui paštu, telefonu arba kitomis tiesioginėmis priemonėmis, siekiant informuoti Vartotoją arba siekiant gauti iš jo atsakymą ir visą su tuo susijusią informaciją. 2. Bendrosios nuostatos. 2.1. Vartotojo Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai. 2.2. Pardavėjas įsipareigoja vadovautis pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; tvarkomi tiksliai ir sąžiningai, ir ne ilgiau nei tai numato Privatumo politikoje numatytas terminas. 2.3. Tam, kad Pirkėjas sėkmingai įvykdytų užsakymą ir gautų prekes, turi užsiregistruoti ir sukurti Paskyrą, arba pirkti be registracijos, tačiau suvesti asmens duomenis, sutikdamas su savo pateiktų Asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir Privatumo politikoje išdėstytais duomenų rinkimo tikslais. 2.4. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo ir pirkti ar / ir Vartotojui sukurti Paskyros, jei jis nesutinka su Privatumo politikoje išdėstytomis sąlygomis. 2.5. Vartotojas, sukūręs Paskyrą turi teisę taisyti, redaguoti pateiktus Asmens duomenis, ištrinti Paskyrą ir būti „pamirštas“, jei apie tai informuoja El. parduotuvės Pardavėją nurodytais kontaktais (žr. 6. Bendrosios nuostatos). Vartotojas taip pat gali pats keisti prisijungimo slaptažodį, redaguoti pristatyto adresus, peržiūrėti užsakymų istoriją. 2.6. Pardavėjas užtikrina, kad Vartotojų ir Pirkėjų Asmens duomenys būtų tinkamai saugomi, o Pirkėjui ir / arba Vartotojui pareikalavus, sunaikinami. 2.7. Pardavėjas patvirtina, kad yra atsakingas už El. parduotuvėje užsakytų prekių pardavimą ir įsigytų prekių tinkamą pristatymą, prekių kokybę, grąžinimo sąlygų tinkamą įvykdymą bei kitų teisės aktuose numatytų pardavėjo teisių ir pareigų įgyvendinimą. 2.8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Privatumo politiką. 2.9. Pardavėjas įsipareigoja gavęs Pirkėjo pageidavimą įsigyti prekių krepšelyje esančias prekes ir gavęs apmokėjimą patvirtinti užsakymą ir nedelsdamas ruošti užsakymą pagal numatytas Pristatymo sąlygas. 3. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas. 3.1. Vadovaujantis Asmens duomenų apsaugos įstatymu renkame, apdorojame ir saugome duomenis šiais tikslais: – tvarkyti ir sėkmingai įvykdyti užsakymą; – saugoti pirkimo istoriją; – atsakyti į užklausas ir komentarus; – rinkodaros tikslams įvertinti; – reklamos efektyvumo ir pirkėjų nuomonės bei elgesio analizei (žr. Slapukų politika); – pardavimams skatinti. 3.2. Perkant neužpildžius registracijos formos, tačiau suvedus sėkmingam pirkimui reikalingus duomenis, Vartotojas yra laikomas Pirkėju. Paskyra nebus sukurta, tačiau jis privalės užpildyti sėkmingam prekių pristatymui reikalingą formą (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas). 3.3. Norėdamas sukurti Paskyrą Vartotojas turi užpildyti registracijos formą su asmenine informacija (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, adresas, sukurti ir įvesti savo sugalvotą slaptažodį, kuris po registracijos leis Vartotojui stebėti pirkimo istoriją, redaguoti ir keisti duomenis. 3.4. Teisingai suvedus duomenis ir sėkmingai prisiregistravus sukuriama individuali Pirkėjo / Vartotojo Paskyra, prie kurios jis gali prisijungti tik įvedęs registracijos metu pateiktus elektroninio pašto adresą ir sugalvotą slaptažodį. 3.5. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie El. parduotuvėje atliekami prisijungus prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Pardavėją el. p. adresu info@hulkfitnessclub.com ar tel. +370 688 09998. 3.6. Vartotojas atsako už tai, kad jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu jie pasikeičia, Vartotojas privalo nedelsiant juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Pirkėjo ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus. 3.7. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu savo Paskyroje nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar panaikinti registraciją, susisiekęs su Pardavėju. Tačiau jis turi įvertinti, kad panaikinęs ją, Vartotojas netenka galimybės naudotis El. parduotuve ir pateikti joje užsakymų. 3.8. Bendrasis duomenų apsaugos įstatymas reglamentuoja „teisę būti ištrintam (pamirštam)“. Kiekvienas Vartotojas turi tokią teisę ir savo pageidavimą, kad visi jo duomenys būtų pašalinti. Vartotojas tai gali padaryti susisiekęs su Pardavėju (žr. „Bendrosios nuostatos“). 3.9. Pardavėjas Vartotojo asmens duomenis įsipareigoja saugoti vienerius (1) metus nuo paskutinio prisijungimo ar užsakymo patvirtinimo El. Parduotuvėje. Praėjus numatytam laikui, Asmens duomenys (asmeninę informacija, taip pat ir užsakymo istorija) bus sunaikinami. 3.10. Elektroninėje parduotuvėje apmokėjimai apdorojami naudojantis makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS. 4. Tiesioginė rinkodara. 4.1. Pardavėjas savo nuožiūra inicijuoja akcijas ir pasiūlymus. 5. Slapukai. 5.1. Slapukai – tai smulkios lankomų tinklalapių sukuriamos teksto rinkmenos, kuriose saugomi apsilankymų duomenys, kurie suteikia galimybę tinklalapiui palaikyti informaciją vartant puslapius ir analizuoti Jūsų sąveikos su tinklalapiu būdą. Slapukuose saugoma tik naršyklės įrašyta informacija, t. y. informacija, kurią lankytojas įveda į naršyklę arba įtraukia į puslapio užklausą, todėl jie yra saugūs. Slapukų politiką maloniai prašome peržiūrėti Slapukų politiką. 5.2. Slapukai gali būti naudojami tik esant išankstiniam naudotojo sutikimui. Pirmą kartą apsilankius adresu www.hulkfitnessclub.com automatinis pranešimas – iššokantis langas (angl. pops-up), kuriuo informuojama apie Slapukus ir jų politiką. Lankytojas paspausdamas „Sutikti“ sutinka su Privatumo politika, kurioje aiškinama asmens duomenų rinkimo sąlygos, įskaitant ir Slapukų politika ir sąlygos. 6. Grąžinimas ir garantijos.  6.1. Prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis. Būtina pažymėti, kad Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktas numato negrąžinamų prekių sąrašą (pavyzdžiui, elektrotechnika, žaislai, baldai, kosmetika, knygos, apatiniai drabužiai ir kt.). Į šį sąrašą patenkančios prekės, būdamos tinkamos kokybės, gali būti grąžinamos tik pardavėjui sutikus. Su minėtomis taisyklėmis galite susipažinti šioje nuorodoje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.137498/asr. 7. Baigiamosios nuostatos. 7.1. Vartotojas turi teisę kreiptis į Pardavėją su prašymu: – suteikti informaciją apie tvarkomus asmens duomenis; – ištaisyti asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su asmens duomenimis, yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; – sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, tuo atveju, kai, susipažinę su savo asmens duomenimis, yra nustatyta, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; – nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. 7.2. Dėl Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir administravimo ar Privatumo politikoje pateiktos informacijos, maloniai prašome kreiptis el. p. info@hulkfitnessclub.com, tel. +370 688 09998 arba raštu MB „Agrupus”, adresas Vilkpėdės g. 20A, Vilnius, pašto kodas LT-03151
Cart (0 items)

No products in the cart.